© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

oppimisympäristö kaikkien alojen opiskelijoille

1/1
 

Logistiikkaverstas on oppimisympäristö, joka yhdistää aktiivisesti koulutusta ja työelämää.

Logistiikkaverstas tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ja toimijoiden kohtaamisille ja verkostoitumiselle, työelämälähtöisten projektien toteuttamiselle, kokeiluille, asiantuntija-seminaareille sekä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luomiselle.

Toiminnan keskiössä ovat yritysten ja organisaatioiden logistiset haasteet, joita ratkotaan projekteissa ja työpajoissa monialaisten opiskelijatiimien kanssa.

Toimintapaikat joissa projekteja työstetään vaihtelevat projektikohtaisesti.

Olemme tavoitettavissa XAMK Kouvolan ja Kotkan kampukselta.

Toiminnan tavoitteena on edesauttaa koulutuksen ja työmarkkinoiden kysynnän kohtaavuutta, sekä uudistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rakenteita. Logistiikkaverstaalla opiskelijat, tutkimus- ja kehitysasiantuntijat ja työelämä kohtaavat yritysten logististen haasteiden kautta.

 

Logistiikkaverstas antaa uuden suunnan koulutuksen ja työelämän kohtaamiselle, sekä logistiikan alueelliselle kehittämiselle!

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon