© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

POTILAAN OMIEN VAATTEIDEN LOGISTIIKKA

carea oy

Potilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytyksen ja logistiikan suunnittelu uuteen, rakenteilla olevaan sairaalaan.
 

” Kymenlaaksoon suunnitellaan ja rakennetaan kahta uutta sairaalaa, joista toinen sijoittuu Kotkaan ja toinen Kouvolaan. Mahdollisimman korkean asiakaspalvelutason ylläpitämiseksi tulee uuden, rakenteilla olevan Carea-sairaalan materiaalinhallinnan olla tehostettua.”

PROJEKTIN TAVOITE

Projektissa suunniteltiin potilaiden omien vaatteiden ja tavaroiden säilytys ja logistiikka sairaalaympäristössä. Vaatteiden ja tavaroiden logistiikka tuli suunnitella selkeäksi prosessiksi alkaen potilaan saapumisesta sairaalahoitoon, päättyen potilaan kotiutumiseen tai jatkohoitoon siirtymiseen. Uuden, rakenteilla olevan Carea-sairaalan toiminnot pyritään kehittämään nykyaikaisiksi ja aikaa. Projektissa ideoidaan uusia logistiikkaratkaisuja, joiden tulee sisältää turvattu ja luotettava tapa potilaan tavaroiden tunnistamiseen ja säilyttämiseen koko sairaalajakson eri vaiheiden aikana.

PROJEKTITIIMI

Ville Lainio, logistiikan insinööri

Emma Petääjärvi, logistiikan insinööri

Mervi Jalkanen-Hintikka, sähkö- ja automatiikan insinööri

Tytti Kaipiainen, muotoilija

Assi Lommi, liiketoiminnan logistiikka

PROJEKTIN TULOKSET

Projektissa innovoitiin uusia tapoja säilyttää, siirtää ja tunnistaa potilaiden omia vaatteita ja tavaroita sairaalassa olo ajan. Pohjatyö tehtiin tutustumalla nykymenetelmiin, ”vierailemalla” uudessa sairaalassa virtuaalilasien kautta ja benchmarkkaamalla mitä on jo käytössä ja suunnitteilla meillä ja maailmalla. Tuloksena syntyi tuote arvotavaran säilytykseen, varastointimenetelmä pitkäaikaiseen säilytykseen sekä erilaisia tunnistusvaihtoehtoja säilytysyksiköiden avaamiseen ja tunnistamiseen. Ideoissa oli mukana robotiikkaa, kuten TUG-kuljetusrobotti sekä robotiikkaa hyödyntävä varastointijärjestelmä. Älyteknologiaa hyödynnettiin esimerkiksi potilasrannekkeessa. Käyttökelpoisia ideoita tuli todella monta. Yksi opiskelijoista teki tuotekeksinnön ja patentointi on suunnitteilla.

Projekti toteutettiin syyslukukaudella 2017.