© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Tästä kaikki alkoi

Logistiikkaverstas käynnisti toimintansa v. 2016 alussa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun logistiikan ja merenkulun TKI-yksikön hankkeena. Tavoitteena on rakentaa koulutusta ja työelämää yhdistävä toimintamalli, sekä uudenlainen oppimisympäristö.

 

Toiminnassa keskeistä on ratkoa työelämälähtöisiä logistiikan haasteita, jotka voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiimiin kuului 3 logistiikan osaajaa, joilla eri vahvuudet ja osaaminen vain täydentävät tiimin dynamiikkaa. Tiimillä oli heti alussa selkeä yhteinen tavoite - tehdä suunnitelmallista ja laadukasta työtä! 

 

Ensimmäinen toimeksianto saatiin läheltä. Finnhub ry ehdotti palveluiden tuotteistamisen työpajaa, joka suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa.

 

Pojektitoimintaa lähdettiin toteuttamaan konkreettisesti kokeilemalla.