© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

ELÄMYKSELLINEN

KIERRÄTYSASEMA

       KYMENLAAKSON JÄTE OY

Asiakaslähtöisen ja elämyksiä tarjoavan kierrätysaseman arkkitehtuurin ja maiseman visualisointi ja mallinnus.
”Kierrättäminen ei ole vielä kaikille se ”must” juttu. Tässä projektissa pyrittiin lisäämään ihmisten kierrätyshalukkuutta sekä ideoitiin tulevaisuuden asiakaskeskeistä kierrätysasemaa, jonne olisi helppo ja mutkaton mennä.”

PROJEKTIN TAVOITE

 

Projektin keskeisenä tavoitteena oli itsepalvelun mahdollistavan kierrätyskeskuksen kehittäminen. Projektissa suunniteltiin Kierre-keskus, johon ideoitiin kierrätyspalveluita, mietittiin rakennusmateriaaleja ja keskuksen logistiikkaratkaisuja. Jokaisella osa-alueella huomioitiin toimeksiantajan toiveet asiakaskokemuksen elämyksellisyydestä, asiakaslähtöisyydestä ja mielekkyydestä. Lisäksi yhdeksi ratkaisun kantavaksi teemaksi valittiin yhtiön ympäristöarvoista ja toiminnan tärkeydestä viestiminen.

 

PROJEKTITIIMI

 

Alexey Kovzun, logistiikan insinööri

​Meiju Harjula, ympäristösuunnittelu 

Ada Nieminen, graafinen muotoilu 

Riku Kristersson, palvelumuotoilu

Toni Hänninen, liiketoiminnan logistiikka

 

PROJEKTIN TULOKSET

 

Projektin tuloksena syntyi visuaalinen mallinnus täysin automatisoidusta Kierre-keskuksesta, joka sisälsi myös keskuksen logistiikkaratkaisut. Asiakasymmärryksen kehittämiseksi laadittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa palvelukertomukset profiilien pohjalta luoduille viitteellisille henkilöille. Asiakkaan kehitystarpeiksi tunnistettiin asiakkaiden erilaisten lähtötilanteiden tunnistaminen ja niiden huomioiminen palveluprosessin aikana, tiedonhankintaan liittyvät haasteet sekä maksukäytännöt.

Projekti tuotti toimeksiantajalle projektitiimin kuvaamia asiakkaan palvelupolkuja, joita voidaan hyödyntää lopullisten palveluiden muotoilussa. Projekti oli erittäin menestyksekäs ja toimeksiantaja palkitsi koko projektitiimin stipendeillä,

Projekti toteutettiin syyslukukaudella 2016.