© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

FAQ

Kuka voi osallistua projekteihin?

Kuka tahansa korkeakouluopiskelija. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat olleet Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta, mutta on mukana ollut myös opiskelijat toisesta amk:sta. 

Opiskelualalla ei myöskään ole merkitystä, ja aiemmissa projekteissa on mukana ollut opiskelijoita insinööri-, liiketalous-, sosiaali, sairaanhoito- ja muotoilualalta. Tavoite on, että projekteissa opiskelijatiimit muodostuvat eri alojen opiskeloijoista.

Onko projekteissa lähiopetusta?

Projektien kestot ovat loka-tammikuu syksyllä ja helmi-toukokuukeväällä. Lähiopetuskertoja on noin 4-5 kertaa. Osallistuminen projekteihin edellyttää läsnäoloa ainakin kolmessa lähikerrassa. Muuten projektitiimin kanssa on sovittavissa missä ja miten projektit tehdään. Lyhyesti projektia voidaan tehdä ryhmässä, yksin, etänä, Logistiikkaverstaalla, koulussa tai kotona.

 

Ovatko tarkat kellon ajat ja päivät tiedossa?

Aloituspalaverin ajankohta toimeksiantajayritysten kanssa on sovittu, mutta niistä ilmoitetaan vasta valituille opiskelijoille. Tarkat päivät ja kellonajat sovitaan tietyin ehdoin projektitiimin kanssa aloituspalaverissa.

 

Voinko ensimmäisen vuoden opiskelijana osallistua?

Kaikki opiskelijat voivat osallistua, eikä ole väliä missä vaiheessa opiskeluja on. Me olemme sitä mieltä, että kaikilla on näkemystä ja mielipiteitä joista on lisäarvoa. Monilla on myös aiempaa työkokemusta, opintoja ja elämänkoulua, joista on hyötyä projektin toteuttamisessa.

 

Can English speaking student also participate?

The  English project is running at Kotka Campus as a course, which is called Logistics Project. The format is a bit different comparing the Finnish projects and there are contact lessons weekly during semester.

 

Minkälaisia toimeksiantoja/tehtäviä tähän liittyy? Onko mahdollista toteuttaa ne etänä?

Toimeksiantojen tarkempi sisältö tarkentuu ensimmäisessä tapaamisessa toimeksiantajan/yrityksen kanssa. Opiskelijan tehtäviin projektin aikana on seurata tiimin edesottamuksia ja edistymistä projektin aikana erillistä ns. työkirjaa/päiväkirjaa täyttämällä ja päivittämällä, muita tehtäviä on blogin pitäminen ja yhteydenpito yritykseen ja mahdolliseen mentoriin.

 

Projektien aikana on tapaamisia, joihin on syytä osallistua. Kaikki tapahtuu kuitenkin omaehtoisesti ja työskenteleminen etänä onnistuu. Jos ei pääse paikalle, on hyvä tiimin kanssa asiasta sopia.

 

Miten paljon opintopisteitä on mahdollista kerryttää tästä projektista?

Opinnollistaminen, eli opintopisteet, jotka opiskelijat saavat osallistumalla Logistiikkaverstaan projekteihin katsotaan vielä toistaiseksi opiskelijan opsiin sopivaksi kokonaisuudeksi. Onko se kurssin osa, hyväksi luku, projektityö vai jokin muu sovitaan koulutusvastaavan ja opiskelijan kanssa. Projektit ovat laajuudeltaan noin 5 opintopisteen arvoisia.