© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

haminakotka satama oy

Logistiikkaselvitys - Case pullotus projektissa simuloitiin merkittävän liikenteenlisäyksen vaikutuksia satamainfrastruktuurille.

”Onnistuisiko veden vieminen kansainvälisille markkinoille HaminaKotkan Mussalon Sataman kautta? Miten vedenpullotus ja logistiikka saataisiin sujumaan?”

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena oli selvittää HaminaKotka Satama Oy:n Mussalon sataman soveltuvuutta pullotetun veden viennille kansainvälisille markkinoille. Projektissa oli tarkoitus arvioida ja simuloida mahdollisen ja merkittävän liikenteenlisäyksen vaikutuksia satamainfrastruktuuriin. Liikenteenlisäyksen johdosta satamassa pitäisi pystyä käsittelemään kustannustehokkaasti merkittäviä määriä kuljetusyksiköitä raakamateriaalin, pakkausmateriaalin ja päätuotteen saatavuuden takaamiseksi. Tehtävänä oli löytää malli kuinka konttiterminaali, operaattorit, varustamot ja satama kykenisi vastaamaan ja reagoimaan uuden liiketoiminnan tarpeisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti?

 

 

PROJEKTITIIMI

 

Marjo Jonsson, liiketoiminnan logistiikka

Mika Simonsson, energiatekniikan insinööri

Sauli Sarjus, liiketalous

Maria Ladygina, liiketoiminnan logistiikka

Katri Myllyntausta, logistiikaninsinööri

Tatu Huovila, liiketoiminnan logistiikka

 

 

PROJEKTIN TULOKSET

Projektissa arvioitiin ja simuloitiin merkittävän liikenteenlisäyksen vaikutuksia satamainfraan Simul8 -ohjelmiston avulla. Projektissa pääsi osaksi suurta kokonaisuutta ja näki lähietäisyydeltä Suomen suurinta yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatamaa, josta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin satamiin Euroopassa ja sitä kautta koko maailmaan. Projektitiimi tuotti simulaation ja suunnitteli reitit satamassa tapahtuvalle uudelle liikenteelle. Tiimi selvitti myös erilaisia lastausratkaisuja ja konttien lastauksen osalta  päätyivät niin kutsuttujen Slip Sheet- ja Loadplate -tekniikoiden käyttöön.

Case Pullotus-projektin lopputuloksena havaittiin, että vedenpullottamon toiminta olisi mahdollista toteuttaa satamalogistiikan näkökulmasta. Pullotustehtaan toteutuminen olisi hyödyllinen myös lisääntyvien työpaikkojen ja Kotkan imagon kannalta. Lisäksi  yhä useampi saisi puhdasta ja hyvälaatuista juomavettä.

 

Projekti toteutettiin kevätlukukaudella 2017.