© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Haminan kaupunkireitin suunnittelu

haminan kaupunki

Unelmien ulkoilureitin tavoitteena on tarjota ainutlaatuisia luontokohteita meren rannalla ja puistoissa, sekä elämyksiä siellä liikkuville.

”Haminan keskustan tuntumassa on monia hyödyntämättömiä luonnonläheisiä alueita. Luonto halutaan tuoda lähemmäs kaupunkilaisia ja turisteja, ja tämän projektin myötä sen toivotaan toteutuvan unelmien ulkoilureittinä. ”

 

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena oli ideoida Haminan merikaupungin keskusta-alueen kiertävä merellinen ja houkutteleva ulkoilureitti, josta olisi iloa kaikille. Ulkoilureitin varrelle ideointiin kohteita, joissa voisi nauttia luonnon omaleimaisuudesta ja kohottaa kuntoa muun muassa ulkokuntoilulaitteilla. Reitin tulisi olla helposti saavutettavissa, jotta sen läheisyydessä asuvat haminalaiset pääsisivät sitä hyödyntämään. Reitin toivotaan kiinnostavan myös ulkopaikkakuntalaisia.

PROJEKTITIIMI

Emilia Ethólen, liiketoiminnan logistiikka

Mikhail Inginen, ympäristöteknologian insinööri

Anna Vinni, sosionomi

Merita Kuitunen, matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK

Päivi Vesalainen, palvelumuotoilu YAMK

PROJEKTIN TULOKSET

Projektissa ideoitiin useita toimintoja reitin varrelle, jotka pohjautuivat haminalaisille tehdyn kyselyn tuloksiin. Kyselyn vastauksista selvisi, että reitille on tarvetta ja käyttöä tulevaisuudessa. Eri käyttäjäryhmät huomiotiin, samoin kuin kestävä kehitys. Lapsille suunniteltiin leikkipaikkoja, jotka kehittäisivät motorisia taitoja, liikkujille kuntoilupaikkoja, penkkejä sopivin välimatkoin, ja siten, että istujille olisi jotain mielekästä katsottavaa, kuten istutuksia. Reitin varrelta löytyi sopiva alue myös lintujen bongailulle kuin metsäretkille.

 

Projekti sai paljon kiitosta Haminan kaupungilta ja projektin tuloksia tullaan hyödyntämään kaupunkisuunnittelussa.