© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

kotkan kaupunki ja kotkan julkiset kiinteistöt oy

Kiinteistöjen imagon ja arvon luonti markkinoinnin avulla.

"Rakennusten ja kiinteistöjen myyntiin tarvitaan uusia nykyaikaisia markkinointimenetelmiä. Tärkeää on löytää oikeat markkinointikeinot myös Kymenlaakson ulkopuolella suuntautuvaan markkinointiin ."

PROJEKTIN TAVOITE

Projektissa suunniteltiin ja ideoitiin, miten nostaa Kotkan kaupungin ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistamien rakennusten imagoa ja arvoa markkinoinnin avulla. Projektissa kehitettiin nykyaikainen markkinoinnin muoto, jonka avulla Kotkan myytävänä ja vuokrattavana olevat kiinteistöt näkyvät parhaassa valossa ja nousevat ansaitsemaansa arvoon.

 

 

PROJEKTITIIMI

 

Niina Aaltonen, myynti ja markkinointi

Heidi Järvi, palvelumuotoilu

Teemu Keränen, liiketalous

Paula Mäkelä, international business, ylempi AMK

Pia Rimpeläinen, energiatekniikka

Maiju Virtanen, myynti ja markkinointi

TULOKSET

Projektissa tutkittiin kiinteistömarkkinoinnin trendejä ja benchmarkattiin asuntokauppojen myyntiä ja markkinointia, joka kiinteistöalaa huomattavasti edellä. Tuloksissa nostettiin esille digitalisaation mahdollisuudet, näkyvyyden lisääminen sekä tarinallistaminen. Tarinallistamisen avulla myytävänä olevat kohteet voidaan herättää uuteen elämään tai korostaa niiden historiaa ja ympäristöä. Projektitiimi perehtyi myös eri asiakassegmenttehin ja suoritti asiakassegmentointia yleisellä tasolla ja kohdekohtaisesti potentiaaliset asiakkaat huomioiden .

Projekti toteutettiin kevätlukukaudella 2017.