© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Kotkan pyörävuokrauskonseptin benchmarking ja uusien palvelujen ideointi.

"Kotkan kaupungin matkailijoiden määrä on nousemassa kesällä 2017 huomattavasti. Matkailussa ja palvelutarjonnassa pyörien vuokrauskonseptin uupuminen on selvä haitta. Myös ”autoton elämä” sekä kampuspyöräily ovat nousussa, joihin palvelua ehdottomasti tarvitaan."

PROJEKTIN TAVOITE

Projektissa etsittiin helppoa pyöränvuokrausratkaisua Kotkaan saapuville turisteille ja paikallisille käyttäjille. Projektissa haettiin innovatiivisia, out-of-the-box ideoita toteuttamiskelpoisen pyörävuokrauskonseptin kehittämiseen. Projektissa tavoitteena oli tutustua myös jo olemassa oleviin pyöränvuokrauskonsepteihin ja soveltaa niitä Kotkan ympäristöön. Erilaisia toimintatapoja tuli etsiä Kotkan kokoisista toimintaympäristöistä.

PROJEKTITIIMI

Antti Lääperi, palvelumuotoilu

Sari Laine, muotoilu, sisustus- ja kalustesuunnittelu

Anna Vaari, ympäristöteknologia 

Eetu Teräväinen, liiketoiminnan logistiikka

Susan Sutela, sosiaaliala (Yamk)

 

TULOKSET

Projektissa tutkittiin käyttäjäryhmiä, kaupunkilaisten mielipiteitä, ympäristövaikutuksia, mahdollisia yhteistyökumppaneita, pyöräreittejä Kotkassa ja oheispalveluja. Lopputulos on kattava selvitys citypyöristä, benchmark- kohteista, ehdotuksista toimintamalliin, järjestelmään, määrään, pyöränvuokrauspisteisiin, pyöriin ja ominaisuuksiin. Projektissa onnistuttiin luomaan Luotsipyörät- konsepti, jota on jatkokehitetty projektissa mukana olleen opiskelijan toimesta.

Projekti toteutettiin kevätlukukaudella 2017.