© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Kouvola Euroopan logistiikan keskipisteeksi?

Lentäviä kontteja kouvolassa vuonna 2050?

Kouvola innovation oy

Kouvolasta maailman kilpailukykyisin rautatieterminaali 2050?
”Kuinka Tehola-Kullasvaaran alueesta tehdään kilpailukykyinen ja houkutteleva? Voiko logistiikkakeskuksessa kasvaa kukkia ja voiko siitä tehdä kauniin? Onko ympäristötekijöiden huomioimisella vaikutusta kilpailukykyyn nyt ja tulevaisuudessa?”

PROJEKTIN TAVOITE

Tässä projektissa ideoitiin, kuinka intermodaaliterminaalista luodaan houkutteleva uusille asiakkaille ja yrityksille.  Tutkinnan alla oli myös, kuinka terminaalia-aluetta tulisi voisi kehittää kilpailukykyiseksi ja miten ympäristöhaitat tulisi huomioida suunnittelussa.

​PROJEKTITIIMI

Hilla Antikainen, liiketoiminnan logistiikka

Marjo Jonsson, liiketoiminnan logistiikka

Tiia Laitinen, logistiikan insinööri

Jori Valajärvi, tuote- ja palvelumuotoilu

Teemu Keränen, liiketalous

TULOKSET

Projektin tuloksena tiimi löysi useita eri vaihtoehtoja intermodaaliterminaalin houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, sekä ympäristöasioiden huomioimiseen. Ideat liittyivät yhteisöllisyyden, yhteisten toimintojen ja yhteiskäytön kehittämiseen. Toimintoja, joita alueen yritykset voisivat jakaa ja yhdistää keskenään, voisivat olla esim. jätehuolto, kunnossapito ja korjaus, siivous, koulutukset, parkkialueet, ravintolat, vartiointi, liikuntatilat ja päivähoito.

Alueen maisemointi ja turvallisuusasiat nähtiin myös vetovoimatekijöinä, joihin projektitiimi kannusti tulevaisuudessa panostamaan. Ekologisuus oli yksi projektin kantava teema, johon esitettiin vaihtoehtoja ympäristön suojeluun ja uusiutuviin polttoaineisiin liittyen.

Lentäviä kontteja Kouvolassa vuonna 2050?

”Ovatko kontit tulevaisuudessa lentäviä? Liitävätkö ne Kouvolassa vuonna 2050?”

PROJEKTIN TAVOITE

Kouvolan Tehola-Kullasvaaran terminaalialue laajentuu ja alueelle on rakentumassa intermodaaliterminaali, niin kutsuttu kuivan maan satama. Tulevaisuudessa alueella olisi mahdollista käsitellä tehokkaasti jopa 1,1 km mittaisia junia. Tässä projektissa opiskelijatiimillä oli vapaat kädet pohtia logistiikkakeskuksen tulevaisuutta kasvun, kehityksen ja rahtivirtojen osalta. Projektissa lähdettiin ideoimaan millaisia oheisliiketoimintoja uusi terminaali voi valmistuessaan synnyttää, mitä uutta se voisi luoda alueelle, onko läpi kulkevissa rahtivirroissa kuinka paljon kasvumahdollisuuksia ja kuin vakaalla pohjalla intermodaaliterminaalin tulevaisuus on. 

PROJEKTITIIMI

Veijo Tikka, Liiketalous

TULOKSET

Projektissa tutkittiin oheisliiketoimintaa nykyisten läpimurtojen pohjalta. Löydöksiä olivat esimerkiksi hyllynkuljetusrobotit, autonomisten autojen testiajot ja Internet of Things (IoT)eli esineiden/asioiden internet, jossa yhä useampi esine on yhteydessä toisiinsa. IoT mahdollistaa esimerkiksi varastoalueen ja tavaroiden liikkeen tarkemman seurannan. 3D-tulostamisen myötä terminaalin läpi kulkevat tuotteet siirtynevät enemmän yksilöityihin tuotteisiin ja tuotteiden raaka-aineisiin. Vaarallisten aineiden käsittely on robottien avulla helpompaa ja turvallista.