© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

kruisailusta 

KEstävään Liikkumiseen

Xamk ja Logistiikkaverstas

Projektissa selvitettiin Xamkin opiskelijoiden liikkumista ja kulkutapoja nykyiselle Kotkan kampukselle.

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena oli selvittää Xamkin opiskelijoiden liikkumista ja kulkutapoja nykyiselle Kotkan kampukselle, sekä vaikuttaa liikkumisen asenteisiin. Selvitys tuli tehdä Kotkan kampuksen opiskelijoille suuntautuvan kyselytutkimuksen avulla.

Projektin laajempana tavoitteena oli kannustaa kestävään liikkumiseen, jota projektissa tuli myös kampanjoida yhdessä Logistiikkaverstaan koordinaattoreiden kanssa. Projektin kantavana teemana oli yksityisautoilu veks!

 

PROJEKTITIIMI

Anni Särkelä

Riia Kärki,

Reija Holopainen, sosionomiopiskelijaPROJEKTIN TULOKSET

Kruisailusta kestävään liikkumiseen projektissa projektitiimi selvitti kyselytutkimuksen avulla Kotkan nykyiselle kampukselle suuntautuvaa opiskelijoiden liikkumista ja liikkumiskäyttäytymisen valintojen syitä. Lisäksi projektitiimi suunnitteli ja toteutti yhdessä Logistiikkaverstaan fasilitaattoreiden kanssa kestävän liikkumisen kampanjan, jonka tavoitteena oli vaikuttaa opiskelijoiden liikkumiskäyttäytymiseen ja asenteisiin. Projektitiimi hankki ja sai kestävän liikkumisen kampanjaan sponsoriksi Kaslink Oy:n.

 

Projekti toteutettiin kevätlukukaudella 2018.