© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Logistiikan Markkinointivideo

finnhub ry

"Videomarkkinointi on luonteva osa yritysten markkinointia
ja yleistyy myös B2B-markkinoinnissa."
ONGELMA

Logistiikka-alan yhteistyöverkosto Finnhub ry on kehittänyt Finnhub.net -tarjouspyyntösovelluksen, jonka markkinat ovat vielä valtaamatta. 

Finnhub.net -sovellus tulisi saada rohkeasti näkyville ja potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Projektissa monialainen opiskelijatiimi laatii markkinointivideon ja perehtyy uuden palvelun lanseeraukseen.

PROJEKTIOSAAMINEN

Projektiin haetaan rohkeita ja idearikkaita opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista ja uuden sovelluksen lanseeraamisesta. 

Monipuolinen markkinointi- ja viestintäosaaminen on etu, mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on innostus ja rohkeus ryhtyä toimeen, sekä oikea asenne ja motivaatio projektityöskentelyyn. 

Projektiin voi hakea mukaan kaikkien alojen opiskelijat.

Opiskelijoista koostuva projektitiimi:​

  • Toteuttaa tarjouspyyntösovelluksen markkinointivideon (mahdolli-suus tuottaa myös muuta materiaalia) 

  • Suunnittelee uuden palvelun lanseerausta

  • Tutustuu ja verkostoituu alueen logistiikan toimijoihin ja yrityksiin

  • Saa ovia auki työelämään ja kokemusta oikeasta projektityöskentelystä. 

Voit hakea projektiin seuraaviin tehtäviin:

  • Projektipäällikkö

  • Viestintäosaaja 

  • Ideanikkari

  • Työmyyrä (uskaltaa tarttua hommiin) 

  • Somettaja-tubettaja 

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena on lisätä Finnhub.net tarjouspyyntösovelluksen näkyvyyttä markkinointivideon ja/tai mahdollisen muun materiaalin avulla. Projektissa on tärkeää toteuttaa kohdennettua markkinointia oikeiden markkinointikanavien avulla.

PROJEKTIN TOTEUTUS JA AIKATAULU

Projekti aloitetaan monialaisen projektitiimin kanssa maaliskuun 2019 alussa yhdessä tiimin kanssa sovittuna ajankohtana ja muut tapaamiset sovitaan myös yhdessä projektitiimin kanssa. Tapaamiskertoja on 4-5, muu yhteydenpito onnistuu sähköisesti (esim. Teams, Skype). 

Projekti tulee olla valmiina toukokuun 2019 alussa.

Logistiikkaverstaalla suoritetun projektin voi hyväksilukea osaksi opintoja ja tutkintoa. Opiskelijat saavat projektityöskentelystä TKI-opintopisteitä projektin laajuuden ja osallistumisen mukaan (max. 5 opintopistettä).​