© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

OPISKELIJOILLE

1/1
KUKA VOI OSALLISTUA?
 

Logistiikkaverstas on oppimisympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia projektityöskentelyä, verkostoitua ja oppia uutta oikean yrityscasen parissa! Toiminnan ydin on työelämälähtöisten toimeksiantojen toteuttaminen monialaisissa opiskelijatiimeissä. Monialaisuudella tarkoitetaan sitä, että mukaan voi tulla minkä tahansa alan opiskelija.

Osallistumalla Logistiikkaverstaan toimeksiantoihin ja projekteihin kartutat työelämässä tarvittavaa kokemusta projekti- ja tiimityöskentelystä, laajennat verkostoja ja lisäät omaa osaamistasi. Parhaimmillaan hyvin toteutuneet projektit avaavat oven työelämään!

MITEN HAETAAN?
 

Projekteihin on haku kaksi kertaa vuodessa; syyskuussa syksyn projekteihin ja tammikuussa kevään projekteihin. Hakulinkki löytyy Logistiikkaverstaan sivuilta.

Logistiikkaverstaan henkilökunta muodostaa tiimit hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee kertoa tiiviisti oma tausta ja motivaatio päästä projektiin mukaan. Hakemukseen kannattaa panostaa, sillä hakijoita on yleensä enemmän kuin paikkoja.  

Tutustut omaan tiimisi projektin alussa.

OPINTOPISTEET
 

Opintopisteet kertyvät projektityössä tehdyistä tunneista. Tavoitteena on saada 5 opintopisteen edestä tunteja. Opiskelijat pitävät projektin aikana tuntikirjanpitoa, joiden perusteella pisteet lasketaan. Koulutusvastaavan ja/ tai opintovastaavan kanssa tulisi sopia jo projektiin haettaessa tai viimeistään projektien alkaessa, kuinka Logistiikkaverstaan projekti sijoitetaan omiin opintoihin. Projektista kertyneet opintopisteet haetaan osaamisen tunnistamisen kautta osaksi opintojasi.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon