© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Puurakentamisen uudet mahdollisuudet

Elementit-E Oy

Puurakentamisen tuotteet soveltuvat lukemattomiin käyttökohteisiin, joita tässä projektissa ideoitiin vientituotteiksi.

”Elementit-E on alansa etulinjassa kehittämässä puurakentamisen tehokkuutta uusilla ratkaisuilla. Mutta minkälainen tuote sopisi kontissa kuljetettavaksi?”

 

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja kehittää uusia teollisesti valmistettavavia elementtituotteita, jonka rakennusmateriaalina on puu. Tuotteen tuli olla valmistettu niin, että sen kuljettaminen onnistuu tehokkaasti konteissa ja tuoten on helposti koottavissa käyttöön. Tuotteen ideoinnissa tuli tarkastella markkinoiden kysyntää, jakelua ja markkinointikanavia. Lisäksi tulee huomioida kustannustehokkuus sekä logistinen ketju.

 

PROJEKTITIIMI

 

Tatu Kivinen, logistiikan insinööri

Hanna Lapinkangas, rakennustekniikan insinööri

 

PROJEKTIN TULOKSET​

Projektin tuloksena tuotettiin ideoita puurakentamisen uusista tuotteista, joita voi valmistaa koottavina elementtejä. Nämä elementit mahtuisivat konttiin ja olisi helppo markkinoida maailmalle. Projektitiimi ideoi elementtien lisäksi myös muita tuotteita, kuten lasten leluja ja puutarhatuotteita, sekä vierasmajoja ja saunoja. Tuotteille mietittiin myös potentiaalisia markkinoita. Toimeksiantaja Elementit-E oli tyytyväinen projektin tuloksiin ja voi hyödyntää niitä omassa toiminnassaan.