© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

SIMULAATTORIT

Projektien toteuttamisessa Verstaalla hyödynnetään simulaattoreita ja ohjelmistoja. Logistiikkaverstaalla on lukuisia työpisteitä, joissa kaikissa on tehokkaat ja nykyaikaiset tietokoneet varustettuna kahdella 24" näytöllä. Kaikissa koneissa on webkamerat etäyhteyksiä varten.

Logistiikkaverstas toimii myös paikkana erilaisille kokeiluille ja demoille. Ohjelmistot ja simulaattorit ovat yritysten ja oppilaitosten käytettävissä. Otamme mielellämme vastaan erilaisia demoaihioita, joita voidaan rakentaa ja testata simulaattoireilla. Tarjoamme myös opastusta ja lisätietoja ohjelmistoista.

Simul8:n avulla voidaan mallintaa ja suunnitella prosesseja ja järjestelmiä tuotannosta terveydenhuoltoon, yhteyskeskuksiin ja toimitusketjuihin. Ohjelma soveltuu erityisesti suunnitteluun, optimointiin ja uudelleensuunnitteluun todellisiin tuotanto-, valmistus-, logistiikka- ja palvelujärjestelmiin.

http://www.simul8.com/

 

EasyCargo - monipuolinen ja kattava perävaunukuormien ja konttien suunnitteluohjelma. Mahdollista mm. 3D –mallinnukset, rajoitukset ja taakkojen priorisointi kuormissa.

 

Ohjelma toimii internetselaimella, eikä tarvitse erillisen ohjelman lataamista tietokoneelle. EasyCargoon voidaan tuoda kollien tiedot suoraan Excel –tiedostosta, joka nopeuttaa suunnitelmien tekoa. Ohjelmaan on esiasennettuna yleisimmät kontti- ja perävaunumallit, sekä niiden paino- ja mittatiedot. Kaikki tieto on helposti nähtävissä ja eri kuormatiloja voidaan helposti vaihtaa lennossa ja testata erilaisia kuormien lastaustapoja.

http://www.easycargo3d.com/

 

Esrin ArcGIS on maailmanlaajuisesti tunnettu paikkatietoratkaisujen edelläkävijä. Ohjelma mahdollistaa karttojen ja paikkatiedon jakamisen, analysoinnin, käytön ja luomisen (mm. HERE pohjautuu Esri ArcGIS-ohjelmaan).

 

ArcGIS Online – on pilvipalveluna toimiva paikkatietojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tuottaa, katsella ja jakaa paikkatietoja, kuten karttoja ja dynaamisia karttasovelluksia.

Network Analyst – työkalulla analysoidaan maantieteellisiä verkostomaisia tai verkostopohjaisia ilmiöitä ja niiden suhteita. Laajennuksen avulla voidaan määritellä esim. kauppias-kuluttaja, palvelu-asiakas, terminaali-tilaus, palvelujen saavutettavuuden keskietäisyys, palvelutehokkuus, palveluverkoston demografiset ja taloudelliset tunnusluvut, logistiikan tonnikilometrikertymät.

 

W2MO

 

Logivations is the international consulting and software solutions provider with headquarters in Munich. The company develops innovative solutions based on advanced web technologies for holistic design and optimization of all logistics aspects.

 

The software solution W2MO is the leading Internet platform for logistics design, 3D-simulation, optimization, performance evaluation and operational management of logistics processes.

 

W2MO has a user-friendly interface and can be easily integrated. Now more than 30.000 professional users worldwide enjoy W2MO directly from the cloud. W2MO has been nominated several times, including for the “Best Product” at LogiMAT 2011. Gartner Inc., the US research and advisory corporation, highlighted Logivations in their 2013 report on “Cool Vendors in Supply Chain Management Applications”. Moreover, in the latest report for “Supply Chain Execution Technologies, 2015”, Gartner mentions Logivations as “Sample Vendor” for “Warehouse Resource Planning and Scheduling”.


W2MO työkalu soveltuu logististen prosessien mallintamiseen, simulointiin, optimointiin ja analysoimiseen. Tarkemmin W2MO ohjelmistolla tekee varastojen ja tuotantotilojen layoutsuunnitelmat, varastotoimintojen optimoinnin, työvoiman tarpeen suunnittelun, tuotannon logistiikan suunnittelun ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa. Ohjelma toimii internetselaimella ns. pilvilalveluna tai ladattuna tietokoneelle.

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä meihin.