© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

KinnarpS Oy

TOIMISTOHUONEKALujen  elinkaari-innovointi

"Toimistohuonekalujen elinkaariratkaisujen innovointi"

Kinnarps tuottaa nykyaikaisia ja toimivia työympäristöratkaisuja organisaatioille. Asiakkaat haluavat luonnollisesti, että vanhat toimistokalusteet kannetaan ulos, kun uudet tuodaan tilalle. Kinnarps on tarjonnut palveluna vanhojen huonekalujen poisviennin uusien tullessa tilalle. Tämä on erinomaista palvelua asiakkaille, mutta käytettyjen kalusteiden jatkokäsittelyssä tunnistetaan haasteita.

 

Opiskelijatiimin haaste

 

Miten käytettyjen toimistokalusteiden kierrätys- ja jälleenmyyntiprosessia voitaisiin kehittää? Millä tavalla kalusteiden materiaaleja voitaisiin hyödyntää/kierrättää/uusiokäyttää kustannustehokkaasti? Voisiko jotakin tiettyä tuoteryhmää tai materiaalia hyödyntää eritysesti? Projektin kautta haetaan uudenlaisia ideoita, mutta myös konkreettisia ratkaisumalleja tuotteiden ja materiaalien uusiokäytölle, sekä kiertotalouspalveluille. Ekologisuus ja hyöty niin Kinnarpsille, asiakkaalle kuin ympäristölle tulisi näkyä ratkaisuissa. Opiskelijatiimi pääsee vapaasti innovoimaan uusia tapoja.  

Projektin tausta

Kinnarps Oy on työympäristön asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sisustusratkaisuja ja -palveluja toimisto- ja julkitiloihin Suomessa. Ergonomia, laatu ja ympäristöasiat ovat yritykselle tärkeitä arvoja. Kinnarpsilla uskotaan myös, että ergonominen kokonaisuus, työn sujuvuus, sekä viihtyvyys luovat kasvualustan menestykselle ja hyvinvoinnille. Parempien tilaratkaisujen tarjoamiseksi Kinnarpsilla on pureuduttu monimuotoisuuden ja digitaalisuuden tuomien muutosten ymmärtämiseen. Asiakkaiden tarpeiden ratkaisemista tukee myös kattava, työympäristön muutoksessa alusta loppuun saakka auttava palvelukokonaisuus, sekä laaja tuotemallisto. Kinnarps Oy on suomalainen perheyritys ja kansainvälisesti toimiva Kinnarps-konserni kuuluu Euroopan suurimpiin työympäristön kalustajiin. Lisätiedot: www.kinnarps.fi

Projektiosaaminen

Projektiin haetaan opiskelijoita, joita kiinnostaa kiertotalous, uusien toimintojen ja palvelujen konseptointi ja kehittäminen, sekä halu oppia projektityöskentelyä ja saada työelämäkokemusta. Esiintymisvalmius, rohkeus ja kyky heittäytyä ovat plussaa.

Projektiin toivotaan mukaan kaikkien eri alojen opiskelijoita. Koulutusala ei siis ole kriteerinä projektiin osallistumiselle, vaan tärkeintä on kiinnostus, oikea asenne ja motivaatio tekemistä kohtaan. 

Projektin kesto

 

Kinnarpsin pääkonttorilla käymme tutustumassa 16.10.

Muita lähipäiviä on 4-5 projektin aikana. 

Projektin tulokset tulevat olla valmiina 15.1.2019. Opiskelijat saavat työskentelystä projektitiimissä TKI-opintopisteitä projektin laajuuden ja osallistumisen mukaan (max. 5 opintopistettä).​