© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Tulevaisuuden tietoturvapalvelu

HYÖTYPAPERI OY

Tietoturvamateriaalien matka asiakkaalta hävitettäväksi turvallisesti ja tehokkaasti

” Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat palvelua, jossa luottamukselliset ja arkaluontoiset aineistot kuten dokumentit, vuosiarkistot, datatallenteet, varmennusnauhat, tietokoneiden kiintolevyt ja jopa työvaatteet hävitetään turvallisesti. Palvelun on taattava tuvallinen ketju aina asiakkaalta hävittämiseen saakka. Hyötypaperi Oy halusi tehostaa omia tietoturvaan liittyviä toimintoja, josta hyötyvät asiakkaat ja he itse.”

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin tavoitteena on ideoida uudenlainen palvelukuvaus luottamuksellisen aineiston käsittelyyn ja hävittämiseen. Konseptia on tarpeen uudistaa ja kehittää asiakaspalvelun sekä toimintojen tehostamisen näkökulmasta. Päämääränä on ennen kaikkea asiakaspalvelun laadun parantaminen, tietoturvapalvelun keräysten ja kuljetusten optimointi, sekä asiakasmäärän kasvattaminen. 

 

 

PROJEKTITIIMI

Jukka Hietapakka, logistiikan insinööri

Noora Huopalainen, tieto- ja viestintätekniikan insinööri

Niina Vuorinen, liiketoiminnan logistiikka

Salla Natunen, liiketalous

PROJEKTIN TULOKSET

Projektissa tutkittiin ja ideoitiin tietoturvamateriaalien logistista prosessia aina asiakaspalvelusta kuljettamiseen ja lopulta materiaalin hävittämiseen. Projektitiimi ideoi uutta tietoturvamateriaalien hävittämisen palvelukonseptia ja selvitti erilaisia lukkoratkaisuja tietoturvamateriaalisäiliöihin. Lisäksi tiimi tutki murskaimia, jotka soveltuvat myös älylaitteiden murskaamiseen. Asiakaspalveluprosessiin ideoitiin helppokäyttöinen sovellus, joka auttaisi yritystä kuljetusten optimoinnissa. Ratkaisut tehostaisivat toimintoja ja tekisivät asiakaspalvelusta tehokkaamman ja sujuvamman kaikille osapuolille​.

Projekti toteutettiin syyslukukaudella 2017.