© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Alla olevat tulokset on koottu projektissa tuotetusta työkirjasta. Lisätietoja tuloksista ja koko työkirjaa voi tiedustella Logistiikkaverstaan fasilitaattoreilta.

PROJEKTIN TULOS


Lopputulos on melko kattava selvitys citypyöristä yleisesti, benchmark- kohteista, ehdotuksia toimintamalliin, järjestelmään, määrään, pyöränvuokrauspisteisiin, pyöriin, ominaisuuksiin jne. Ollaan tutkittu käyttäjäryhmiä, kaupunkilaisten mielipiteitä, ympäristövaikutuksia, mahdollisia yhteistyökumppaneita, pyöräreittejä Kotkassa, oheispalveluja ja vaikka mitä. Projekti oli laaja, ja mielestämme onnistuimme siinä hyvin. Ainoa asia mihin emme pyydetyistä asioista antaneet tarpeeksi kattavaa vastausta, oli tarkka liiketoimintamalli, koska mielestämme on parempi, että sen tekevät liiketalouden asiantuntijat.

Materiaali: Laadimme selvitystyö- asiakirjan, josta selviää tutkimamme asiat, sekä Power Point- esityksen jolla ideaa voi esitellä eteenpäin. Toimeksiantajat saivat myös paljon lähteitä, joihin voi tutustua tarkemmin (esim. Liikenneviraston selvitys kaupunkipyörien toimintamalleista suomalaisiin kaupunkeihin, joka on kattava tietopaketti). Darfonilta on saatu myös tarjoukset heidän järjestelmästään ja pyöristään. Loimme myös idean Luotsipyörät- konseptista, johon sisältyisi paljon muutakin kuin kaupunkipyörät. Tähän liittyen on myös mietitty graafista ilmettä alustavasti sekä lista ideoista.

 

LOPPUTULOKSEN KÄYTETTÄVYYS, TEHOKKUUS JA HYÖDYLLISYYS

Saavutimme tavoitteet mielestämme hyvin, kattava selvityksemme vastaa kaikkiin kysymyksiin/ haasteisiin joita toimeksiantaja on meille esittänyt (lukuun ottamatta tarkkaa liiketoimintamallia tarkkoine kustannuksineen). Tavoitteet muuttuivat hieman alkuvaiheesta, mutta pääsimme hyvin kiinni tehtävään.

Seuraavaksi asia on Cursorin ja kaupungin eteenpäin vietävissä. Toivomme, että kaupunkipyörät nähdään Kotkan katukuvassa 2018 niin kuin tavoite oli. Projektissa syntyneitä ideoita voi ilman muuta hyödyntää. Liiketoimintamalli tarvitsee tarkemmat tutkimukset. Paljon määrittää myös se, kuinka paljon Kotka on valmis satsaamaan kaupunkipyöriin, ja kuinka kattavasti yritykset saa siihen mukaan. Mikäli projekti jatkuu ja tähän saadaan henkilö jatkamaan työtä selvityksemme pohjalta (joko opinnäytetyönä tai projektina) ja hankkimaan yhteistyökumppaneita ja luomaan sosiaalista yhteisöä, niin kaikki on mahdollista.

 

Luotsipyörät- konseptin ympärille voi kehittää melkein mitä vain, joka saa kaupunkilaiset mukaan ja innostumaan pyöräilystä. Myös ihan oman järjestelmän kehittäminen on mahdollista, ja luoda vaikka konsepti, jolla muidenkin keskikokoisten kaupunkien on helppoa hankkia kaupunkipyörät.

EHDOTUS KONSEPTISTA KOTKAAN

Varsinaisia vuokraus- ja palautustolppia ei ole, vaan pyörät otetaan vuokrausalueilta. Alueet luodaan bluetoothilla toimivan majakan avulla. Lainaus- ja palautusalueita tulee olla useita. Alkuun riittää 3-4 asemaa: Sapokka, kantasatama, tori ja ehkä linja-autoasema. Järjestelmään voi lisätä pyöriä ja lainausalueita myöhemmin, hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi uimahalli, rautatieasema, Hovinsaari, Santalahti sekä saaristo. Samaan järjestelmään voi lisätä pyöriä esimerkiksi Karhulaan, Metsolaan ja muihin lähiöihin siinä vaiheessa, kun järjestelmä on osoittautunut toimivaksi ja pyöriä on totuttu käyttämään. Kun osayleiskaavan uusi pyörätieverkosto alkaa toteutumaan, voidaan vuokrauspisteet sovittaa sen mukaan. (Liite: Ehdotus pyörien sijoittelusta)

 

Alueet merkitään selkeästi ja niille tulee selkeät, kuvalliset opasteet siitä, kuinka vuokraus ja palautus toimivat ja mihin rikkinäisistä pyöristä ilmoitetaan. Ohjeet merkitään vähintään suomeksi ja englanniksi.

 

Käyttäjä rekisteröityy internetissä tai sovelluksella. Pyörän vuokrauksen ja palauttamisen tulee olla helppoa ja onnistua ilman sidonnaisuutta yritysten aukioloaikoihin. Mukana olevien yritysten aukioloaikoina vuokraus voidaan mahdollistaa myös niiden tiloissa esimerkiksi tabletilla. Näin käyttäjä ei välttämättä tarvitse omaa internetyhteyttä puhelimeensa.

 

Maksu tapahtuu sovelluksella tai maksukortilla. Maksu määräytyy käyttöajan mukaan, minkä toimija määrittelee. Pyörä avautuu ja lukittuu sovelluksella tai koodinumerolla. Myös välilukituksen tulee onnistua vuokrauksen aikana. Maksimikäyttöaikaa voidaan rajoittaa ja sen ylittyessä vuokraaja saa sanktiomaksun. Maksua kertyy koko ajan, kunnes pyörä palautetaan. On hyvä, jos hinnan näkee sovelluksesta.

 

Vanhempi väki ei välttämättä osaa käyttää sovellusta, joten vaihtoehtoisena pyöränvuokraustapana voidaan tarjota perinteistä vuokrausta esimerkiksi tällä hetkellä Merikeskus Vellamon tai Tulikukon toimesta. Samaa järjestelmää voi käyttää myös silloin, mutta rekisteröityminen ja maksu voi hoitua asiakaspalvelijan avulla. Erikoispyöriä (tandem, fat bike jne.) voi myös vuokrata tähän tapaan ja lukita ne yöksi sisälle, kun yritys sulkee ovensa.

 

Pyöriin on mahdollista asentaa GPS- paikannin, joka näyttää pyörien sijainnit kartalla käyttäjille sekä ylläpitäjille. Näin löydetään kateissa olevat pyörät löytyvät ja voidaan seurata, missä käyttäjät liikkuvat eniten. Kerättyä dataa voidaan käyttää toiminnan operointiin ja kasvattamiseen. GPS-paikannin on kuitenkin kallis ja sen toiminta on helppo estää, joten sen hankkiminen ei välttämättä ole järkevää. Halvemmaksi voi tulla laskea hävikkiin muutaman pyörä vuodessa (lähde: Skype- palaveri Darfonin kanssa).

 

OPPIMISKOKEMUKSET

 

Tiimin kommunikointi oli melko hyvää. Slackista ei aina kaikki huomanneet viestejä, totesimme että whatsappin kautta tavoitti jäsenet helpoiten. Tapaamiset toimeksiantajan kanssa tuntui riittävältä, ja jos tuli kysyttävää, saimme heiltä vastaukset. Fasilitaattori Aleksi oli mukana slack- ryhmässä ja hänet tavoitimme kun tuli tarvetta. Aleksin muistutukset blogista oli tarpeen.

Sidosryhmistä vastaavan henkilön olisi pitänyt olla mieluusti paikkakuntalainen, jolloin hänen olisi ollut helpompi sopia tapaamisia kasvotusten eri sidosryhmien edustajien kanssa. Kaiken kaikkiaan käytimme varsinaisia sidosryhmiä hyväksemme liian vähän.

Benchmarking, pitchaus, tapaamiset, järjestelmien tarkempi tutkinta, kyselyä kaupunkilaisilta, slack, onenote, whatsapp, havainnointi, storyboarding,

Tiimin tapaamiset ovat tärkeitä, koska niissä on helpompi keskustella kuin etänä. Kun työalueet jaettiin selkeästi, helpottui tekeminen omaan tahtiin. OneNote on ollut hyvä alusta, koska siellä voi jakaa saman materiaalin kaikille ja muokata sitä, Moitteettomasti se ei tosin ole toiminut. Keskinäinen viestintä on tapahtunut slackin ja whatsappin kautta, molemmat on käteviä välineitä. Tiedonkulkua voisi vieläkin parantaa seuraaviin projekteihin. Logistiikkaverstaan tapahtumat olivat hyviä, koska niissä tapasi myös muita projektitiimejä, ja varsinkin palaute pitchaukseen oli tarpeellista.

Suurimpana haasteena projektin aikana aluksi oli kommunikaatio. Käytimme pääsääntöisesti slackia, onedriveä sekä whatsappia kommunikaation välineenä. Lisäksi olimme aluksi hyvin passiivisia ja työt jäivät keskeneräisiksi. Keräsimme runsaasti tietoa, mutta sen hyödyntäminen ja soveltaminen oli haastavaa. Projektipäällikkö yritti luotsata jokaiselle vastuualueita, mutta turhaan. Paineen alla ryhmämme onneksi heräsi henkiin. Syynä heräämiseen oli mahdollisesti ryhmän välinen tapaaminen ja ajan priorisoiminen tähän projektiin. Sekä se, että ryhmämme jäsenet tahtoivat kantaa vastuun projektista ja saada se tehtyä mallikkaasti. Alussa oli hieman vaikeuksia hahmottaa, mitä meiltä odotetaan.

 

Yhtenä haasteena oli myös se, kun kaikilla oli samaan aikaan myös muut koulutehtävät, joita oli paikoitellen paljon. Sen vuoksi ajan priorisointi oli välillä haastavaa, mutta siitä selvittiin.

Antti Lääperi, palvelumuotoilu

Sari Laine, muotoilu, sisustus- ja kalustesuunnittelu

Anna Vaari, ympäristöteknologia 

Eetu Teräväinen, liiketoiminnan logistiikka

Susan Sutela, sosiaaliala (Yamk)

Tarkemmat lopputulokset ja lisätiedot:

anni.anttila@xamk.fi

Blogit - Citypyörät Kotkaan

May 24, 2017

Kesäinen hei kaikille!

Nyt se on sitten paketti kasattu, hiottu, hiottu vähän lisää, oltu pienessä loppuhetken paniikissa ja lopulta painettu send-nappulaa juuri ennen sovittua deadlinea. Luulen, että puhun kaikkien tiimiläisten puolesta kun sanon, että olo on hiukan tyhjä ja jopa haikea.

Nelisen kuukautta omien perusopintojen lomassa tehtyä vapaaehtoista projektityötä osoittautui monilla tavoin haastavaksi, mutta myös erittäin...

March 24, 2017

Aurinko lämmittää jo mukavasti ja toimiva kaupunkipyörämalli alkaa hahmottua. Projektin aikana ryhmäläisillemme on syntynyt hienoja ideoita siitä, kuinka kaupunkipyöräjärjestelmän voisi Kotkassa toteuttaa. Onnistuessaan järjestelmä palvelee niin kotkalaisia, turisteja, ympäristöä kuin yhteiskuntaakin.

 Reippaat ryhmäläiset

Moni teistä on varmasti törmännyt jonkinlaisiin kaupunkipyöriin joko kotikaupungissa liikkuessaan, muualla...

March 9, 2017

Tervehdys citypyöräprojektin tiimoilta! Olemme työstäneet projektiamme nyt kuukauden päivät. Ryhmämme on täynnä ahkeria ja innokkaita ihmisiä, joten tietoa aiheesta on kerääntynyt huimasti olemassa olevia pyöränvuokrausmalleja vertaillen, haastatteluja tehden ja uutta ideoiden.

Tiistaina 21.2. osallistuimme lähes koko ryhmän voimin Logistiikkaverstaan Sydäntä projektille-työpajaan. Työpajassa oli mukana myös muiden projektiryhm...

February 12, 2017

Näillä sivuilla julkaistaan joka viikko uusi blogipäivitys vuorotellen yhteen Logistiikkaverstaan kevään projektiin liittyen ja aloitusvuoro osui meidän ryhmällemme. Toimeksiantonamme on suunnitella toimiva kaupunkipyörien vuokrauskonsepti Kotkaan. Turistien ja paikallisten hyödyksi ja huviksi suunniteltava hanke edistäisi onnistuessaan muun muassa Kotkan seudun matkailu- ja ravintolapalveluiden sekä alueen muiden yritysten to...

Please reload