© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

 TYÖPAJAT

toteutuneet yritystyöpajat

Logistiikkaverstas toteuttaa työpajoja palveluna yrityksille ja organisaatioille.

Työpajoja on toteutettu yritysten, yhteistyökumppaneiden, kuntatoimijoiden ja Xamkin opiskelijoiden kanssa.

toteutuneet opiskelijatyöpajat
 
Mikä satamassa tökkii -työpaja
 
asiantuntijatyöpaja yrityksille 13.3.2018

 

Logistiikkaverstas ja satamien digitalisaatiota tutkiva ja kehittävä DigiPort-hanke järjestivät yhdessä satamasidonnaisille toimijoille avoimen datan seminaarin ja työpajan Logistiikkaverstaalla 13.3.2018.

 

Työpajassa keskityttiin kahteen teemaan: 

satamatoimintojen haasteisiin ja haasteiden ratkaisemiseen digitaalisten palveluiden avulla. 

Työpajaan osallistui useita eri satamasidonnaisia toimijoita ja tuloksena syntyi kattava näkemys satamatoimintojen haasteista ja uusista digitaalisista mahdollisuuksista haasteiden ratkaisemiseksi. 

Lisätietoja DigiPort-hankkeesta: www.merikotka.fi/digiport

 

Logistiikka-alan tulevaisuuden osaamistarpeet

Asiantuntijatyöpaja 30.1.2018

 

Logistiikkaverstas ja KYMIEXACT-hanke järjestivät logistiikka-alan tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevän työpajan logistiikka-alan tulevaisuusfoorumin yhteydessä Kotkan Höyrypanimolla. 


Työpajaan osallistui alueen pk-yritysten toimijoita, elinkeinoyhtiöiden edustajia ja asiantuntijoita korkeakoulutuksesta. Työpajan tuloksena saatiin näkemys logistiikka-alan tulevaisuuden koulutuksesta, teknisestä ja sosiaalisesta osaamisesta ja yritysten uudistumistarpeista digitalisaation avulla. 

 

Digitalisaation edistämisen työpaja 

asiantuntijatyöpaja 28.11.2017

Logistiikkaverstas toteutti Kymenlaakson kauppakamarin toimeksiannosta työpajan kauppakamarin digivaliokunnalle. Työpajan tavoitteena oli selventää digivaliokunnan seuraavan vuoden toiminnan tavoitteita ja digitalisaation edistämistä alueen yrityksissä.

 

Työpajan tuloksena syntyi idea digisparrauksesta, jota digivaliokunta toteuttaa yhteistyössä Xamkin Digiverstaan ja Logistiikkaverstaan kanssa palveluna halukkaille pk-yrityksille vuoden 2018 aikana. 

 
Kymenlaakson logistiikkapalvelujen kilpailukyky
Asiantuntijatyöpaja 29.3.2017
Opiskelijatyöpaja 20.4.2017

Logistiikkaverstas järjesti Kymenlaakson logistiikkapalvelujen kilpailukyky työpajan yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkavaliokunnan kanssa alueen vaikuttajille ja opiskelijoille.

Työpaja järjestettiin kaksi kertaa. Ensimmäiseen työpajaan osallistettiin alueen asiantuntijoita, jonka jälkeen opiskelijat saivat pohtia ratkaisuja kilpailukyvyn haasteille. 

Työpajan tavoitteena oli selvittää Kymenlaakson logistiikkasektorin nykytilannetta ja kilpailukyvyn haasteita. Työpajan tuloksena saatiin näkemys logistiikkasektorin kilpailukyvystä alan asiantuntijoilta, sekä näkemys logistiikkasektorin kilpailukyvyn parantamisesta toimintaympäristön ulkopuolelta.

 
Sivukivi hyödyksi -työpaja
 
Asiantuntijatyöpaja 18.10.2016

Logistiikkaverstas järjesti yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa Sivukivi -työpajan, jonka tavoitteena oli kivilouhinnan sivuvirtojen hyötykäytön haasteiden tunnistaminen sekä uusien ratkaisumahdollisuuksien löytäminen.

Työpaja järjestettiin kaksi kertaa. Ensimmäiseen työpajaan osallistui Cursor Oy:n kutsumana kivilouhinnan asiantuntijoita, yhteistyöyrityksiä, kuntatoimijoita ja sivukiven hyötykäyttäjiä. Toinen työpaja järjestettiin monialaiselle opiskelijaryhmälle, joka samalla konseptilla ideoi ratkaisuja kivilouhinnan sivuvirtojen hyötykäyttöön. 

 

Logistiikkaverstas osallistui Raumalla järjestettyyn  Blue Competences -työpajaan, jonka tavoitteena oli kehittää alueen meriklusteriin kuuluvien yritysten ja koulutustoimijoiden yhteistyötä ja toimintaa, sekä tarkentaa Rauman seudun yritysten ajankohtaisia osaamistarpeita.  Työpajaan osallistui koulutustoimijoita, meriklusterin kehitysorganisaatioita sekä alan yrityksiä.

Logistiikkaverstas fasilitoi työpajan, jonka tuloksena saatiin konkreettisia esityksiä koulutuksen kehittämisestä sekä uusia hankeideoita osaamisen kehittämiseksi.

Blue Competences  -työpaja
 
asiantuntijatyöpaja 11.4.2016
 
Finnhub ry - tuotteistamisen
 
työpaja 21.1.2016

Tuotteistamisen työpaja oli Logistiikkaverstaan ensimmäinen työpaja. 

Työpajan tavoitteena oli määritellä Finnhub ry:lle uusi tuote- tai palvelupaketti. Työpajassa pohdittiin myös työkaluja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja tiedon lisäämiseen.

Työpajasta syntyi idea Finnhubin omasta Finnhub - tarjouspyyntösovelluksesta.

 
Jätteiden kierrätyksen mallinnus
 
opiskelijatyöpaja 21.9.2016

Logistiikkaverstas toteutti Kymenlaakson Jäte Oy:n toimeksiannosta opiskelijatyöpajan Korian asuntomessualueen jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyen.

Kouvolan Korialla järjestetään asuntomessut vuoden 2019 aikana. Työpajan tavoitteena oli ideoida alueelle uudenlaista jätehuoltoratkaisua perinteisen ”yksi jäteastia jokaisessa talon pihassa” –mallin sijaan.

Katso tuloksia alla:

 

"Wizard Wednesday" -työpajat

Opiskelijatyöpajat, syksy 2016

 

"Wizard Wednesday"eli pulmakeskiviikko on työpaja, jossa opiskelijat ratkovat intensiivisesti yhden iltapäivän aikana yrityksen antaman haasteen.

Osallistuvien opiskelijaryhmien koko on noin 15 opiskelijaa, joista muodostettiin pienempiä ryhmiä. Työpajan ohjelma sisälsi noin 20 minuutin alustuksen ratkosttavasta haasteesta ja lyhyen esittelyn toimeksiantajayrityksestä. Logistiikkaverstas tiimi fasilitoi työpajaa.

 

Wizard Wednesday ohjelma:

12.00-12.10 Logistiikkaverstaan esittely

12.10-12.30 Toimeksiannon alustus ja yritysesittely

12.30-15.00 Ryhmäytyminen ja ryhmätyöskentely

15.00-16.00 Ryhmätöiden ja tulosten esittely (n. 10min/ryhmä)

Syksyllä 2016 järjestettiin yhteistyössä logistiikan opetuksen kanssa yhteensä kuusi Wizard Wednesday työpajaa.

Työpajoihin osallistui yhteensä yli 80 korkeakouluopiskelijaa!

Syksyn 2016 Wizard Wednesday työpajat: 

  • 2.11.2016, Sisävesiliikenteen kehittäminen, Biolaivat Ky,

  • 9.11.2016, Sivukivi hyödyksi, Palin Granit Oy

  • 16.11.2016, Keskitetty jakelu, NELI

  • 24.11.2016 ja 30.11.2016, Mussalon sataman logistiikka-yritysten liiketoiminnan haasteiden kartoittaminen, Sea Element Oy, Scanfor Oy, Steveco Oy ja Urartu Oy

  • 14.12.2016, KymiRing -testiradan kehitysmahdollisuudet, KymiRing Oy

Biojätelogistiikan työpaja
 
opiskelijatyöpaja 26.4.2016

Vekarajärven Varuskunta antoi Logistiikkaverstaalle toimeksiannon työpajan järjestämisestä 26.4.2016 klo 10 -17.00 biojätelogistiikkaan liittyen.

Työpajan tavoitteena oli ideoida keinoja, joilla Vekaranjärven varuskunnassa tuotettuun biojätemäärään voidaan vaikuttaa vähentävästi.  Työpajaan koottiin kaksi monialaista opiskelijaryhmää, jotta ongelmaan saatiin mahdollisimman monipuolinen näkemys. 

Työpajan tuloksena saatiin uusia kustannustehokkaita ja toteutettavissa olevia ideoita varuskunnan biojätelogistiikan tehostamiseen.  Lisäksi työpajassa syntyi uudenlainen malli varuskunnan ruokalan biojätteen vähentämiseksi.