© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

"Luovuus on ihmisen kykyä tehdä uutta.
  Logistiikkaverstas on paikka
ja mahdollisuus jossa se tehdään."
LÄhde mukaan!

Logistiikkaverstas tarjoaa yrityksille ja organisaatioille uuden tavan hyödyntää korkeakouluopiskelijoiden osaamista omassa toiminnassaan. Tarjoamme palveluna työpajoja ja projekteja, joiden toteutuksesta voidaan sopia joustavasti toimeksiantajan kanssa.

työpajat

 

Logistiikkaverstas toteuttaa työpajoja yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta. Työpajoja voidaan järjestää osallistaen toimeksiantajan oma henkilökunta työpajatyöskentelyyn, tai työpaja voidaan toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Logistiikkaverstaan henkilökunta fasilitoi työpajat.

Projektit

Logistiikkaverstas toteuttaa yritysten toimeksiannosta projekteja, jotka liittyvät yritysten logistisiin haasteisiin. Projekteja toteutetaan korkeakoulun lukuvuoden aikana syys- ja kevätlukukaudella. Projektien toteutuksesta vastaavat monialaiset opiskelijatiimit, joita Logistiikkaverstaan koordinaattorit ohjaavat. Projektit ovat 3-4 kuukauden kestoisia ja opiskelijat suorittavat ne osana korkeakoulututkintoaan. 

Toimeksiannon tarjoava yritys on mukana vaikuttamassa projektin etenemiseen ja lopputulokseen projektitiimin ja yrityksen yhteisissä tapaamisissa projektin aikana. Toimeksiannot maksavat yrityksille ainoastaan ”aikaa” 8-10 tunnin verran koko projektin aikana.

Logistiikkaverstaan toimintamallin avulla mahdollistetaan kaikille osapuolille menestyksekäs projekti